درمان اختلالات جنسی

درمان اختلالات جنسی

درمان اختلالات جنسی با رویکرد چند جانبه و بر اساس مشاوره خانواده با مراجع و در نظر گرفتن ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی به ارزیابی فرد می پردازد. سپس بر اساس نیاز فرد، به ارایه درمان چند جانبه می پردازد. چنین درمانی که چندجانبه و جامع است، منجر به بالاترین اثرات درمانی می شود.

درمان شامل موارد زیر می شود:

•  مشاوره خانواده

•  روان درمانی

•  دارو درمانی

اختلالات جنسی شامل موارد زیر می شود:

انزال دیررس، اختلال نعوظ، اختلال کمبود میل جنسی مردان، انزال زودرس، اختلال جنسی ناشی از مواد/ دارو، اختلال ارگاسمی در زنان، اختلال میل/ برانگیختگی جنسی زنان (اختلال کمبود میل جنسی در زنان)، اختلال درد تناسلی- لگنی/ دخول (واژینیسموس و مقاربت دردناک)، نارضایتی جنسی، همجنس گرایی، ترنس سکشوال، اختلالات جنسی در بیماریهای طبی از قبیل دیابت، تشنج و ام اس، اختلال جنسی در وسواس، افسردگی و اضطراب، اختلال تماشاگری جنسی، اختلال نمایشگری، اختلال آزارخواهی جنسی، اختلال آزارگری جنسی، اختلال بچه بازی، اختلال یادگارخواهی و اختلال مبدل پوشی.