مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

انواع خدمات مرکز مشاوره مبین در حوزه تحصیلی:

1.  ارائه کمک های تخصصی در انتخاب صحیح رشته تحصیلی در مدرسه و دانشگاه

2. شناسایی و رفع زمینه مشکلات تحصیلی و یادگیری

3. سنجش و اندازه گیری: اجرای انواع آزمون های روانشناختی (هوش، شخصیت، سلامت روان و...)، ارائه خدمات نوروفیدبک، بیوفیدبک و ...

4. افزایش تمرکز و کمک به پیشرفت و موفقیت تحصیلی

5. سازگاری با محیط تحصیلی، مدرسه، معلم و ....

6. شناسایی و رفع اختلالات یادگیری دانش آموزان